Om oss

Vår historia

Professionell vård & behandling sedan 2004.

Sedan 2004 har Brinken Behandling varit dedikerade till att stödja vuxna från 18 år och uppåt som behöver skydd eller som av olika anledningar hamnat i missbruks- eller beroendeproblem. Vår verksamhet omfattar även personer som tampas med personlighetsbildsproblem och kriminalitetsrelaterade utmaningar.

Vår vision

Vi strävar efter att förena den privata sektorns flexibilitet med det allmännas långsiktiga ansvar.

Precis som vår slogan antyder, så strävar vi efter att utgå från varje individ som en unik individ med specifika behov och önskemål. Vår grundtanke är att ”Klientens utgångspunkt är vår startpunkt”, där vi förenar den privata sektorns flexibilitet med det allmännas långsiktiga ansvar.

Vårt uppdrag

Genom vår långa erfarenhet har vi utvecklat och anpassat vår verksamhet för att integrera en personcentrerad vårdmodell. Vi är fast övertygade om att den senaste tillgängliga forskningen och evidensbaserad praktik är avgörande för att erbjuda den bästa möjliga vården och stödet för våra klienter.

12-stegsfilosofin utgör en central del i vår verksamhet vad gäller behandlingsmetoder och förhållningssätt. Vi implementerar dess principer som en naturlig och självklar del i arbetsmetodiken för både personal och klienter.

HVB

Vi erbjuder skräddarsydd behandling för både män och kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem, personlighetsstörningar och utmaningar kopplade till kriminalitet

Brinken BO

På BrinkenBo erbjuder vi olika boendealternativ som inkluderar bo-socialt stöd, stabiliseringsplatser och förstärkta familjehem/värdfamiljer.

Utsluss

Dessa stabiliseringsplatser hos förstärkta familjehem/värdfamiljer kompletterar vårt utbud för att effektivt bemöta klienters unika behov och samarbetspartners önskemål.

Alla steg för tillfrisknande!

Vi strävar efter en holistisk lösning för våra klienter, där målet är att uppnå fullständig drogfrihet samtidigt som behandlingen fokuserar på personlig utveckling, individuell mognad och ett socialt anpassat liv. Vår helhetsapproach omfattar samtliga nödvändiga steg för klientens tillfrisknande och åter-inkludering i samhället.

Vi erbjuder skräddarsydd planering, noggrann kartläggning, motiverande samtal (MI), terapeutiska sessioner samt boende- och stödlösningar med Hem för vård eller boende (HVB) och BrinkenBO. Efter avslutad behandling implementerar vi en eftervårdsplan med regelbunden uppföljning och samarbete med klientens hemkommun för att säkerställa att individen inte lämnas ensam utan ett starkt skyddsnät.

Vårt övergripande mål är att du som klient ska känna att stödet alltid är tillgängligt och närvarande genom hela rehabiliteringsprocessen. Vi strävar efter att skapa en trygg och hållbar grund för din återhämtning och långsiktiga välbefinnande.

Så hanterar Brinken behandling dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Brinken behandling att säkerställa integriteten för våra klienter och medarbetare samt att personuppgifter är skyddade på bästa sätt. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. 

Brinken behandling har information till sina medarbetare och deltagare som förklarar vilka personuppgifter vi samlar in och vad de kan komma att användas till för att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

PDF filer