Välkommen till Brinken Behandling

Vår vision:

”Klientens utgångspunkt är vår startpunkt”

Vi strävar efter att förena den privata sektorns flexibilitet med det allmännas långsiktiga ansvar

Vad vi gör
Brinken Behandling vänder sig till vuxna män och kvinnor och är fokuserad att hjälpa personer som av olika anledningar hamnat i ett missbruk eller beroende och eller har personlighetsbilds- och kriminalitetsproblem. Vi på Brinken Behandling bedriver behandling med grund i AA:s 12-stegsprogram för tillfrisknande.

Målsättning
Vi vill att alla våra deltagare skall nå fullständig drogfrihet samt att behandlingen skall syfta till personlig utveckling, individuell mognad och ett socialt anpassat liv.

Professionellt bemötande
Brinken Behandling verkar för att våra brukare tillsammans med oss uppnår ett gemensamt mål. För att detta ska bli verklighet krävs ett professionellt förhållningssätt grundad på etiska regler och respekt för den enskilda individens integritet, något som vi lägger stor vikt vid.