Klientens utgångspunkt
är vår startpunkt.

Vi strävar efter att förena den privata sektorns flexibilitet med det allmännas långsiktiga ansvar.

Brinken Behandling

Brinken behandling vänder sig till vuxna män och kvinnor och har som målsättning att hjälpa personer som av olika anledningar hamnat i ett missbruk och/eller har personlighetsbilds- och kriminalitetsproblem.

Brinken HVB

BrinkenBO

Skräddarsydda insatser

VIlka är vi?

Professionell vård & behandling sedan 2004

Brinken Behandling verkar för att våra klienter tillsammans med oss uppnår ett gemensamt mål.

För att detta ska bli verklighet krävs ett professionellt förhållningssätt grundad på etiska regler och respekt för den enskilda individens integritet, något som vi lägger stor vikt vid.

Individuell plan

Personlig kartläggning och behandling utifrån individens behov.

Behandling

Med en grund i 12-stegsfilosofin använder vi beprövade metoder inom KBT, stress- och sårbarhetsmodeller & MI

Eftervård

Flera utslussalternativ i samarbete med hemkommunen.

Kvalitet spelar roll

Vad säger våra uppdragsgivare?

” Verksamheten var väldigt tillmötesgående och vi har ett bra samarbete. Klienten kände sig välkommen och omhändertagen, men de talade ändå om vad som gällde"
Norrköping kommun Rådhus
"Det här är ett bra ställe, som gav ett bra bemötande mot oss och klienten. Personalen jobbade bra med klienten utifrån behoven."
Stockholms Stad Farsta SDF
”Det var en gedigen och intensiv behandling, med bra fokus. De är tydliga med att det är klientens ansvar att få till en förändring”
Motala Kommun

Kontakta oss

Är du i behov av våra tjänster? 

Skriv till oss så återkommer vi till dig snarast!