Primärbehandling

Denna behandlingsform pågår under 5-8 veckor och bygger på att patienten ska få insikter om hur beroendet påverkat livet och därigenom komma fram till beslut om drogfrihet. Huvuddelen av tiden ägnas åt föreläsningar och grupper där enskilda uppgifter redovisas. Enskilda samtal ingår som en del här. AA- och NA-möten är obligatoriska  som en viktig del i behandlingen.

Behandlingen sker till största del i grupp, genom umgänge och gemenskap med övriga gruppmedlemmar och erbjuds möjlighet till avlastning av skuld och skam som alla har gemensamt i sitt missbruk. Varje enskild gruppmedlem avgör själv hur mycket han eller hon vill dela med sig av känslor och erfarenheter till andra i gruppen.

Behandlingstidens längd bygger på en individuell behandlingsplan och beslutas i samråd med patient och uppdragsgivare.

Kontakta oss gärna för mer information om Primärbehandling.

Förlängd behandling

Denna behandlingsform pågår normalt 2-8 månader och bygger på att fördjupa drogfrihetsbeslutet samt arbeta med den känslomässiga utvecklingen till att bli den människa jag är ämnad att vara-

Målet är att fortsätta utvecklingen från de insikter man tillägnat sig i primärbehandling, att fördjupa sig i att identifiera de känslomässiga svårigheter som blockerar ett tillfrisknande, att finna och bearbeta lösningar på sina problem. Även unde Förlängd behandling AA- och NA-möten en viktig del i behandlingen och obligatoriska moment.

Vår kunniga personal svarar gärna på frågor kring Förlängd behandling, ring oss 013 – 12 12 44.

Utsluss

Utsluss till eget boende/arbete. Vår utsluss för de patienter som har eget boende börjar med att man flyttar hem en kväll i veckan för att sedan successivt öka dagarna hemma i den takt man känner sig trygg med. För de som har arbete söker vi samarbete med arbetsgivaren för att återkomma till arbetsplatsen i sin egen takt.

Målet är ett drogfritt liv där patienten kan klara sig på egen hand.