Behandlingsmetodik

Individorienterad behandling

Behandlingen är individorienterad men sker mestadels i grupp. Behandlingens olika delar genomförs i kvinno-, mans-
och minigrupper men även i blandade grupper samt i enskilda samtal.
Vi genomomför tydliga kognitiva, relitets och lösningsfokuserade terapiformer.

Exempelvis innehåller behandlingen gruppterapi, redovisningar, speglingar, feedback, teman, individuella samtal,
föreläsningar, litteratur, AA/NA-möten, social träning samt strukturerat kriminalitetsprogram. Vi genomför också yogapass,
meditation och avspänningsövningar.

Behandlingen har sin grund i AA/NAs 12-stegsprogram för tillfrisknande ocg vilar på vetenskaplig och evidensbaserad grund.
Alkoholism/beroende som eget tillstånd/sjukdom utifrån DSM-IV och ICD10 är centralt.

Alla behandlingsinsatser som inte strider mot 12-stegsprogrammets filosofi kan användas. KBT (Kognitiv beteendeterapi),
MI (Motiverande samtal), realitets- och lösningsfokuserade terapiformer är tydliga.

Behandlingsplanen

Vi skapar tillsammans med patienten och i samråd med uppdragsgivaren en individuell behandlingsplan. I behandlingen ingår avspänning, meditation, mindfullness och yoga. Det är ett krav att vara helt drogfri under behandlingen, vid återfall kan en individuell återfallsbehandling genomföras.

Utslussning till eget boende eller arbete sker successivt och anpassas även detta individuellt och ibland i samarbete med arbetsgivaren.

Efterbehandling erbjuds under 2 år och återvändardagar och eftervårdssamtal ingår.